6869
009

  789  วิสัยทัศน
  789   ภาพกิจกรรม

  789   แหล่งท่องเที่ยว

 

อุณหภูมิขณะนี้


รวมลิงค์
 
124
121
123
122
125
126
127
128
129
130
131
132
133

 

 

 

 

 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ "องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน" อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  
พจนานุกรมสมรรถนะการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
 • มาตรฐานกลาง ปรับเข้าแท่ง
 • การประเมินผลการปฎิบัติงาน
 • Functional_Competency สมรรถนะประจำสายงาน
 • Executive_Officers_Competencyสมรรถนะประจำตัวผู้บริหาร
 • Core_Competency สมรรถนะหลัก
 •     


  นายชาญวิทย์ เตียวกุล
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน

  78777

  สิบเอกสมนึก เดชโพธิ์
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน


  หนังสือพิมพ์
  1 เดลินิวส์
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1

  เว็บในจังหวัดใหม่

  ดูทีวี
    1  TPBS
    1  NBT  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50320 โทร. 053-884436
  WEBMASTER m2mon@hotmail.com