6869
009

  789  วิสัยทัศน

  789   แหล่งท่องเที่ยว

 

อุณหภูมิขณะนี้


รวมลิงค์
 
124
121
123
122
125
126
127
128
129
130
131
132
133

 

 

 

 

 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ "องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน" อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  

 • รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ2559 รายละเอียด>>
 • รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ2560 รายละเอียด>>
 • รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ2561 รายละเอียด1>>รายละเอียด2
 • รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ2562 รายละเอียด
 • รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายละเอียด
 • รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายละเอียด
 • รายงานการประเมินความพีงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายละเอียด
 • ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชนที่มีต่อองค์การส่วนตำบลแม่งอนประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 รายละเอียด>>
 • รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียด>>
 • รายงานการประเมินความพีงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียด>>
 • ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชนที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน รายละเอียด>>
 • รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของอบต.แม่งอน รายละเอียด
 • รายงานการประเมินความพีงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565รายละเอียด>>
 • ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชนที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน รายละเอียด>>
 •  

    หนังสือพิมพ์
1 เดลินิวส์
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

เว็บในจังหวัดใหม่

ดูทีวี
  1  TPBS
  1  NBTองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50320 โทร. 053-346-296