6869
009

  789  วิสัยทัศน
  789  เว็บบอร์ด

  789  แหล่งท่องเที่ยว,ที่พัก

  789  แบบฟอร์มต่างๆ


อุณหภูมิขณะนี้

รวมลิงค์
 
124
121
123
122
125
126
127
128
129
130
131
132
133

 

 

 

 

 

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอ น นำโดยนายวิรุฬห์ สกุลพันธ์ รองนายกอบต.แม่งอน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน สังกัดสำนักงานปลัด และกองช่าง อบต.แม่งอน ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพร ชัยมงคล กล่าวคำสดุดีเฉลิมพระเกียรต เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชน มพรรษา เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไ ทย ณ อาคารมงคลศาลเจ้าฝาง

Google

88

นายชาญวิทย์ เตียวกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน

78777

สิบเอกสมนึก เดชโพธิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน

สายด่วนปลัด อบต. 061-231-5502
หนังสือพิมพ์
1 เดลินิวส์
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

เว็บในจังหวัดใหม่

ดูทีวี
  1  TPBS
  1  NBTองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50320 โทร. 053-884436
WEBMASTER m2mon@hotmail.com