6869

 


 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอนจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 7 ก.ค - 30 ก.ย 2565 จำนวน 12 ครั้ง รายละเอียด>>
วันที่ 20 สิงหาคม 2565 อบต.แม่งอน โดยนายชาญวิทย์ เตียวกุล นายก อบต.แม่งอน มอบหมายให้ นายอภิรัตน์ กันทาทอง นวก.เกษตรชำนาญการ จัดโครงการสร้างฝายต้นน้ำลำธารตำบลแม่งอน (Check dam) รายละเอียด
วันที่ 27 ก.ค 65 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน โดยนายชาญวิทย์ เตียวกุล นายก อบต.แม่งอน มอบหมายให้ นายอภิรัตน์ กันทาทองนวก.เกษตรชำนาญการ จัดโครงการปลูกต้นไม้เเฉลิมพระเกียรติ รายละเอียด>>

กิจกรรมผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2564 รายละเอียด

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 อำเภอฝางจัดการประชุมประจำเดือน เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรและแนวทางแก้ไขปัญหา ของส่วนราชการ ให้แก่ราษฎร ในพื้นที่ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2653 รายละเอียด>>

ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เป็นวันที่สอง ในการตั้งจุดคัดกรอง ป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคโควิด 19 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน รายละเอียด>>

วันที่ 18 มีนาคม2563 เวลา9:00 น. หมู่12 ตำบลแม่งอน ร่วมกับ อบต.แม่งอน โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) / จิตอาสาพี่น้องชาวบ้านยาง (กรรมการ/อสม./ชรบ./แม่บ้าน/กลุ่มหนุ่มสาว) จัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ รายละเอียด>>

 

next>>

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50320 โทร. 053-346-296