6869
009

  789  วิสัยทัศน
  789  เว็บบอร์ด

  789  แหล่งท่องเที่ยว,ที่พัก

  789  แบบฟอร์มต่างๆ


อุณหภูมิขณะนี้

รวมลิงค์
 
124
121
123
122
125
126
127
128
129
130
131
132
133

 

 

 

 

 

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมีนายชัชวาลย์ ปัญญา นายอำเภอฝาง เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลำน้ำแม่งอนน้อย (วัดทุ่งจำลอง) ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

Google

88

นายชาญวิทย์ เตียวกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน

78777

สิบเอกสมนึก เดชโพธิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน

สายด่วนปลัด อบต. 061-231-5502
หนังสือพิมพ์
1 เดลินิวส์
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

เว็บในจังหวัดใหม่

ดูทีวี
  1  TPBS
  1  NBTองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50320 โทร. 053-884436
WEBMASTER m2mon@hotmail.com