6869
009

  789  วิสัยทัศน
  789   ภาพกิจกรรม

  789   แหล่งท่องเที่ยว

 

อุณหภูมิขณะนี้


รวมลิงค์
 
124
121
123
122
125
126
127
128
129
130
131
132
133

 

 

 

 

 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ "องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน" อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  
คู่มือการปฎิบัติงาน
 • คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน
 • คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ
 • คู่มือการปฏิบัติงานตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร
 • คู่มือปฏิบัติงานด้านภาษี
 • คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อ
 • คู่มือด้านการปฏิบัติงานสาธารณภัย
 • คู่มือปฏิบัติงานด้านสารบรรณ 


 •    หนังสือพิมพ์
  1 เดลินิวส์
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1

  เว็บในจังหวัดใหม่

  ดูทีวี
    1  TPBS
    1  NBT  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50320 โทร. 053-884436
  WEBMASTER m2mon@hotmail.com