6869
 

  789  วิสัยทัศน
  789   ภาพกิจกรรม

  789   แหล่งท่องเที่ยว

 

อุณหภูมิขณะนี้


รวมลิงค์
 
124
121
123
122
125
126
127
128
129
130
131
132
133

 

 

 

 

 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ "องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน" อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  

แผนผังร้องเรียนร้องทุกข์

สรุปเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

 • ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 • คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 • สรุปผลการรับเรื่องร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2559
 • รายงานผลการร้องเรียนร้องทุกข์ประจำปี2560
 • สรุปผลการรับเรื่องร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2561
 •     


  นายชาญวิทย์ เตียวกุล
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน


  หนังสือพิมพ์
  1 เดลินิวส์
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1

  เว็บในจังหวัดใหม่

  ดูทีวี
    1  TPBS
    1  NBT  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50320 โทร. 053-346-296