6869

  789  วิสัยทัศน
  789  เว็บบอร์ด

  789  แหล่งท่องเที่ยว,ที่พัก

  789  แบบฟอร์มต่างๆ

 

อุณหภูมิขณะนี้


รวมลิงค์
 
124
121
123
122
125
126
127
128
129
130
131
132
133

 

 

 

 

 

 

ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 

นางสาวศศิธร ยืนศักดิ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาวธิดารัตน์ พื้นผัด
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 
 

นางบัวแก้ว หน่ออ้าย
ครู

นางเรียม นันทจันทร์
ครู

นางอุรา เขียวตั๋น
ครู

นางนงคราญ หน่อตื้อ
ครู

นางสุรัตติกาล แสวงจิต
ครู

นางเพลินพิศ มีวรรณ์
ครู

นางสาวอำภา ปัญญามอย
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวดวงลักษณ์ ปัญญาแปง
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวเสาวลักษณ์ สิทธิ
ผู้ดูแลเด็ก

   

 

Google

นายชาญวิทย์ เตียวกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน

 


หนังสือพิมพ์
1 เดลินิวส์
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

เว็บในจังหวัดใหม่

ดูทีวี
  1  TPBS
  1  NBTองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50320 โทร. 053-346296
WEBMASTER unchasak@gmail.com