คำขวัญ ดื่มด่ำธรรมชาติดอยอ่างขาง โครงการหลวงนำทางสร้างวิถี งดงามวัฒนธรรมประเพณี แม่งอนดีลือเลื่องพิพิธภัณฑ์

27/08/63 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียด

24/08/63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียด

11/08/63 ประกาศรายชื่ออาสาสมัครบริบาล รายละเอียด>>

3/08/63 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียด>>

ประกาศ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น รายละเอียด>>

ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) รายละเอียด>>

ประกาศ เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าสำนักปลัดปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รายละเอียด>>

ประกาศ เรื่อง มอบอำนาจและมอบหมายให้รองปลัด อบต.ปฎิบัติราชการแทน รายละเอียด>>

ประชาสัมพันธ์ อบต.แม่งอน ขอเชิญชวนหน่วยงาน สถานประกอบการ และประชาชนร่วมโครงการ"ถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกครัวเรือน" โดยการคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกออกจากขยะทั่วไป ซึ่งเป็นการสนับสนุนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหาขยะภายในชุมชน รายละเอียด>>

ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีประจำปี 2562 รายละเอียด>>

#ประชาสัมพันธ์ แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอนให้ #บริการแก่ประชาชนในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ รับแจ้งเหตุภัยพิบัติต่างๆหรือประสานให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เกิดในพื้นที่ตำบลแม่งอน รวมทั้งการให้ข้อมูลข่าวสารแก่นักท่องเที่ยวฯลฯ ตั้งแต่เวลา 08:30 น.- 16:30 น

21/1/63 #ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมานี้>>

7/05/63 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียด>>

14/05/63 ประกาศ เรื่องรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียด>>

28/05/63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียด>>

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียด>>

วันที่ 28 กรกฏาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน จัดพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินประจำปี 2563เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รายละเอียด>>

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน โดย นายชาญวิทย์ เตียวกุล นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้มอบหมายให้ นายวิรุฬห์ สกุลพันธ์  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นำข้าราชการ สังกัดกองช่าง เข้าร่วมงาน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ รายละเอียด>>


เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 อบต.แม่งอนโดยนายชาญวิทย์ เตียวกุล ได้มอบหมายให้ นายจรัสชัย หน่อกิจ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นำพนักงานร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา รายละเอียด>>

อ่านทั้งหมด>>

24/09/63 ประกาศโครงการปรับปรุงห้องประชุมเอนกประสงค์ รายละเอียด

21/08/63 ประกาศโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน รายะเอียด

15/07/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ หมู่ที่ 5 รายละเอียด

15/07/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ หมู่ที่ 8 รายละเอียด

15/07/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ หมู่ที่ 10 รายละเอียด

29/06/63 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯหมู่ที่ 10 รายละเอียด

29/06/63 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯหมู่ที่ 11 รายละเอียด

29/06/63 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯหมู่ที่ 7 รายละเอียด

29/06/63 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯหมู่ที่ 5 รายละเอียด

29/06/63 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯหมู่ที่ 3 รายละเอียด

29/06/63 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯหมู่ที่ 8 รายละเอียด

10/06/63ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุ ท่อระบบส่งน้ำ พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยห้อม รายละเอียด

10/06/63ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 13รายละเอียด>>

10/06/63ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1รายละเอียด>>

10/06/63ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11รายละเอียด>>

10/06/63ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 รายละเอียด>>

10/06/63ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 รายละเอียด>>

10/06/63ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7รายละเอียด>>

10/06/63ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5รายละเอียด>>

10/06/63ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่4 รายละเอียด>>

10/06/63 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่3 รายละเอียด>>

4/06/63 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คศล.บ้านใหม่หลวง หมู่ที่ 13 รายละเอียด>>

4/06/63 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คศล.บ้านหนองขวาง หมู่ที่ 8 รายละเอียด>>

4/06/63 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างไหล่ทาง คศล.บ้านป่าจี้ หมู่ที่ 11 รายละเอียด>>

4/06/63 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คศล.แบบไม่มีไหล่ทาง บ้านปางควาย หมู่ที่ 6 รายละเอียด>>

4/06/63 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คศล. บ้านทุ่งหลุก หมู่ที่ 7 รายละเอียด>>

4/06/63 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิด คศล. บ้านใหม่ทุ่งเจริญ หมู่ที่ 15รายละเอียด>>

4/06/63 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม บ้านใหม่ทุ่งเจริญ หมู่ที่ 15 รายละเอียด>>

4/06/63 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คศล.บ้านป่าจี้ หมู่ที่ 11 รายละเอียด>>

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างไหล่ทาง คศล. บ้านทุ่งหลุก หมู่ที่ 7 รายละเอียด>>

17/02/63 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัสฯ หมู่ที่ 1 รายละเอียด>>

17/02/63 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัสฯ หมู่ที่ 14 รายละเอียด>>

17/02/63 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัสฯ หมู่ที่ 13 รายละเอียด>>

17/02/63 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัสฯ หมู่ที่ 4 รายละเอียด>>

27/1/63 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัสฯ หมู่ที่ 8 รายละเอียด>>

27/1/63 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัสฯ หมู่ที่ 2 รายละเอียด>>

27/1/63 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัสฯ หมู่ที่ 7 รายละเอียด>>

6/12/62โครงการปรับปรุงเสริมแนวคันดินเพื่อป้องกันน้ำท่วม หมู่ที่ 14รายละเอียด>>

16/03/63 ราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ คศล.บ้านใหม่ทุ่งเจริญ หมู่ที่ 15 รายละเอียด>>

16/03/63 ราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำหญิง ศศล.บ้านห้วยห้อม หมู่ที่ 1 รายละเอียด>>

16/03/63 ราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำชาย ศศล.บ้านห้วยห้อม หมู่ที่ 1 รายละเอียด>>

16/03/63 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คศล.พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 4 รายละเอียด>>

16/03/63 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คศล.พร้อมฝาปิด ม.9 รายละเอียด>>

16/03/63 ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คศล. บ้านใหม่หลวง หมู่ที่ 13 รายละเอียด>>

16/03/63 ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คศล. บ้านแม่งอนกลาง หมู่ที่ 2 รายละเอียด>>

16/03/63 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คศล. บ้านสันมะกอกหวาน หมู่ที่ 9 รายละเอียด>>

23/3/63 ราคากลางโครงการ ก่อสร้างคลองอส่งน้ำ คศล.บ้านแม่งอนกลาง หมู่ที่ 2 รายละเอียด

1/4/63 ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 รายละเอียด>>

21/4/63 ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 1 รายละเอียด>>

21/4/63 ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 3 รายละเอียด>>

21/4/63 ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 7 รายละเอียด>>

21/4/63 ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านห้วยลึก หมู่ที่8 รายละเอียด>>

21/4/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำ คศล.หมู่ที่ 2 บ้านแม่งอนกลาง รายละเอียด>>

6/01/63 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราเอสฟัสท์ติกคอนกรีตม.6 รายละเอียด>>

6/1/63 ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราเอสฟัสท์ติกคอนกรีต ม.8 รายละเอียด>>

6/1/63 ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราเอสฟัสท์ติกคอนกรีต ม.2 รายละเอียด>>

6/1/63 ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราเอสฟัสท์ติกคอนกรีต ม.13 รายละเอียด>>

อ่านต่อ >> 2 3 4 5เว็บในจังหวัดใหม่

เว็บไซด์ อบต.ในพื้นที่