คำขวัญ ดื่มด่ำธรรมชาติดอยอ่างขาง โครงการหลวงนำทางสร้างวิถี งดงามวัฒนธรรมประเพณี แม่งอนดีลือเลื่องพิพิธภัณฑ์

คำสั่ง อบต.แม่งอน เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานควบคุมยาสูบในหน่วยงาน

คำสั่ง อบต.แม่งอน เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินงานควบคุมยาสูบในพื้นที่กำกับดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน

ประกาศนโยบายของ อบต.แม่งอน เพื่อดำเนินงานควบคุมยาสูบ

ขอเชิญชวน หน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพในพื้นที่

ประชาสัมพันธ์คัดแยกขยะ

ประชาสัมพันธให้ความรู็เกี่ยวกับโรคโควิด-19

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่

ประชาสัมพันธ์บริการจัดรถยนต์ส่วนกลาง เพื่อรับ-ส่งผู้ป่วยโควิด-19

ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด

ประชาสัมพันธ์การอนุรักษณ์แหล่งน้ำ

ประชาสัมพันธ์โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา มหามงคล ระดับอำเภอ ปี2565 รายละเอียด>>

15/06/65 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างรายละเอียด>>

15/06/65 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ รายละเอียด>>

27/05/65 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวันและเวลาสถานที่ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียด>>

17/05/65 ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกข์(ดีเซล)แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน รายละเอียด>>

02/05/65 ประกาศเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียด>>

27/01/65 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียด>>

24/01/65 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน สมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ รายละเอียด>>

6/01/65 ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียด>>

22/12/64 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้ายประจำปี 2565

26/11/64 ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565

11/06/64 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียด>>

4/06/64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบปฎิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง >>

11/05/64 ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรหาและเลือกสรรป็นพนักงานจ้าง รายละเอียด>>

1/02/64 บัญชีประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รายละเอียด>>

23/11/63 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อบต.แม่งอน ประจำปี 2564 รายละเอียด>>

2/11/63 ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรหาและเลือกสรรป็นพนักงานจ้าง รายละเอียด>>

27/08/63 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียด

24/08/63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียด

11/08/63 ประกาศรายชื่ออาสาสมัครบริบาล รายละเอียด>>

3/08/63 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียด>>

16/06/63 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รายละเอียด

12/06/63 บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ รายละเอียด

11/03/63 บัญชีประเมินทรัพย์สินของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อบต.แม่งอน ประจำปี 2563 รายละเอียด>>

11/03/63 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รายละเอียด

ประกาศ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น รายละเอียด>>

ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) รายละเอียด>>

ประชาสัมพันธ์ อบต.แม่งอน ขอเชิญชวนหน่วยงาน สถานประกอบการ และประชาชนร่วมโครงการ"ถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกครัวเรือน" โดยการคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกออกจากขยะทั่วไป ซึ่งเป็นการสนับสนุนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหาขยะภายในชุมชน รายละเอียด>>

ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีประจำปี 2562 รายละเอียด>>

ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีประจำปี 2563 รายละเอียด>>

ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีประจำปี 2564 รายละเอียด>>

#ประชาสัมพันธ์ แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอนให้ #บริการแก่ประชาชนในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ รับแจ้งเหตุภัยพิบัติต่างๆหรือประสานให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เกิดในพื้นที่ตำบลแม่งอน รวมทั้งการให้ข้อมูลข่าวสารแก่นักท่องเที่ยวฯลฯ ตั้งแต่เวลา 08:30 น.- 16:30 น

21/1/63 #ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมานี้>>

7/05/63 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียด>>

14/05/63 ประกาศ เรื่องรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียด>>

 

กิจกรรมอื่น>>

14/09/65 ประกาศราคากลางโครงการถนน คศล.หมู่ที่ 9 บ้านสันมะกอกหวาน รายละเอียด>>

14/09/65 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างพนังกันดิน คศล.หมู่ที่ 14 บ้านแม่งอนสันติสุข รายละเอียด>>

14/09/65 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คศล.หมู่ที่ 13 บ้านใหม่หลวง รายละเอียด>>

23/08/65ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คศล.ม.8 บ้านหนองขวาง รายละเอียด>>

23/08/65ประกาศราคากลางโครงการรางระบายน้ำ คศล.ม.7 บ้านทุ่งหลุก รายละเอียด>>

23/08/65ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คศล.ม.15 บ้านใหม่ทุ่งเจริญ รายละเอียด>>

23/08/65ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คศล.ม.13 บ้านใหม่หลวง รายละเอียด>>

9/08/65ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คศล.ม.1 บ้านห้วยห้อม รายละเอียด>>

9/08/65ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คศล.ม.15 บ้านใหม่ทุ่งเจริญ รายละเอียด>>

9/08/65ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างพนังกันดิน คศล.ม.2 บ้านแม่งอนกลาง รายละเอียด>>

9/08/65ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คศล.ม.4 บ้านแม่งอนขี้เหล็ก รายละเอียด>>

27/07/65 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คศล.หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งหลุก รายละเอียด>>

27/07/65 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด คศล. หมู่ที่ 2 บ้านปางควาย รายละเอียด>>

27/07/65 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างพนังกันดิน คศล.หมู่ที่ 13 บ้านใหม่หลวง รายละเอียด>>

27/07/65 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (หอถังสูง) หมู่ที่ 11 บ้านป่าจี้ รายละเอียด>>

27/07/65 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คศล. หมู่ที่ 4 บ้านแม่งอนขี้เหล็ก รายละเอียด>>

22/06/65ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลาน คศล.หมู่ที่7 บ้านทุ่งหลุก รายละเอียด>>

22/06/65ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คศล.ม15 รายละเอียด>>

22/06/65ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุ คศล.หมู่ที่6(บ้านปางควาย)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) รายละเอียด>>

19/05/65 ประกาศราคากลางโครงการคลองส่งน้ำ ม.3 รายละเอียด>>

19/05/65 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างเมรุ คศล.(เตาเดี่ยว)ม.6 บ้านปางควาย รายละเอียด

29/04/65 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.15 บ้านใหม่ทุงเจริญ รายละเอียด>>

29/04/65 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.13 บ้านใหม่หลวง รายละเอียด>>

29/04/65 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.12 บ้านยาง รายละเอียด>>

11/04/65 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกข์(ดีเซล)แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน รายละเอียด>>

15/03/65 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. ม.3 รายละเอียด>>

15/03/65 ประกาศราคากลางโครงการรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด ม.14 รายละเอียด>>

15/03/65 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างเมรุ คสล.(เตาเดี่ยว) ม.6 บ้านปางควาย รายละเอียด>>

9/03/65 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รายละเอียด>>

28/02/65 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง รายละเอียด>>

28/02/65 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างไหล่ทาง คสล.ม.11 บ้านป่าจี้ รายละเอียด>>

28/02/65 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.9 บ้านสันมะกอกหวาน รายละเอียด>>

28/02/65 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด คสล. ม.10 รายละเอียด>>

28/02/65 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.8 บ้านหนองขวาง รายละเอียด>>

22/02/65 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน รายละเอียด>>

11/02/65 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัสท์คอนกรีต บ้านแม่งอนกลาง ม.2 รายละเอียด>>

11/02/65 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.บ้านทุ่งหลุก ม.7 รายละเอียด>>

11/02/65 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยห้อม ม.1 รายละเอียด>>

11/02/65 ประกาศราคากลางก่อสร้างพนังกันดิน คสล.บ้านแม่งอนขี้เหล็ก ม.4 รายละเอียด>>

10/02/65 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.บ้านแม่งอนกลาง ม.2 รายละเอียด>>

11/02/65 ประกาศราคากลางปรับปรุงผิวจราจรแบบแอลฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแม่งอนกลาง ม.2 รายละเอียด>>

13/01/65 ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล.หมู่ที่6 บ้านปางควาย รายละเอียด>>

25/10/64 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.แบบไม่มีไหล่ททาง บ้านแม่งอนสันติสุข หมู่ที่ 14รายละเอียด>>

25/10/64 ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด บ้านใหม่หลวง หมู่ที่ 13 รายละเอียด>>

25/10/64 ประกาศราคากลางก่อสร้างคลองส่งน้ำ บ้านแม่งอนขี้เหล็ก หมู่ที่ 4รายละเอียด>>

25/10/64 ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด บ้านแม่งอนสันติสุข หมู่ที่ 14รายละเอียด>>

25/10/64 ประกาศราคากลางก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล.บ้านแม่งอนขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 รายละเอียด>>

27/09/64 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.แบบไม่มีไหล่ทาง บ้านยาง หมู่ที่ 7 รายละเอียด>>

27/09/64 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.แบบไม่มีไหล่ทาง บ้านยาง หมู่ที่ 8 รายละเอียด>>

27/09/64 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.แบบไม่มีไหล่ทาง บ้านยาง หมู่ที่ 12 รายละเอียด>>

27/09/64 ประกาศราคากลางก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ขนาด 1 ช่อง บ้านทุ่งหลุก หมู่ที่ 7 รายละเอียด>>

27/09/64 ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบาายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด บ้านแม่งอนสันติสุข รายละเอียด>>

13/09/64 ประกาศราคากลางปรับปรุงผิวถนนลาดยาง ม.2 รายละเอียด>>

13/09/64 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยาง ม.10 รายละเอียด>>

13/09/64 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยาง ม.9 รายละเอียด>>

13/09/64 ประกาศโครงการก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ รายละเอียด>>

13/09/64 ประกาศโครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปา รายละเอียด>>

1/09/64 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่3 บ้านห้วยลึก รายละเอียด>>

1/09/64 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่5 บ้านหลวง รายละเอียด>>

1/09/64 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่11 บ้านป่าจี้ รายละเอียด>>

1/09/64ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล.หมู่ที่ 13 บ้านใหม่หลวง รายละเอียด >>

1/09/64ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างราวกันตกเหล็ก คสล.หมู่ที่ 13 บ้านใหม่หลวง>>

1/09/64ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 15 บ้านใหม่ทุ่งเจริญ รายละเอียด>>

6/08/64 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล.หมู่ที่ 2 รายละเอียด>>

6/08/64 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล.หมู่ที่ 1 รายละเอียด>>

6/08/64 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3 รายละเอียด>>

6/08/64 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน หมู่ที่ 2 คสล. หมู่ที่ 2 รายละเอียด>>

17/05/64 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงห้องประชุมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน รายละเอียด>>

30/04/64 ประกาศราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี (e-bidding) รายละเอียด

21/04/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านทุ่งทอง หมู่ที่ 10 รายละเอียด>>

19/03/64 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บ้านทุ่งทอง หมู่ที่ 10 รายละเอียด>>

10/03/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 รายละเอียด

5/03/64 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 3 รายละเอียด

5/03/64 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 14 รายละเอียด

5/03/64 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 15 รายละเอียด

3/03/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คศล.พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 14 รายละเอียด

11/02/64 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 11 รายละเอียด

11/02/64 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 13 รายละเอียด

11/02/64 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 4 รายละเอียด

11/02/64 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 7 รายละเอียด

9/02/64 ประกาศ อบต.แม่งอน เรืองประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 7 รายละเอียด

9/02/64 ประกาศ อบต.แม่งอน เรืองประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 14 รายละเอียด

15/01/64 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 7 รายละเอียด

15/01/64 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 10 รายละเอียด

15/01/64 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 14 รายละเอียด

25/12/63 ประกาศราคากลางรถขยะ รายละเอียด>>

4/12/63 ประกาศราคากลางค่าก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน คศล.2ชั้นตามแบบ อบต.แม่งอน รายละเอียด>>

28/10/63 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 3 รายละเอียด

28/10/63 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 11 รายละเอียด

28/10/63 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 1 รายละเอียด

อ่านต่อ >> 2 3 4 5 6


เว็บไซด์ อบต.ในพื้นที่