6869

 


คำขวัญ ดื่มด่ำธรรมชาติดอยอ่างขาง โครงการหลวงนำทางสร้างวิถี งดงามวัฒนธรรมประเพณี แม่งอนดีลือเลื่องพิพิธภัณฑ์

ประกาศ เรื่อง มอบอำนาจและมอบอำนาจและมอบหมายให้รองปลัด อบต.ปฎิบัติราชการแทน รายละเอียด>>

ประชาสัมพันธ์ อบต.แม่งอน ขอเชิญชวนหน่วยงาน สถานประกอบการ และประชาชนร่วมโครงการ"ถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกครัวเรือน" โดยการคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกออกจากขยะทั่วไป ซึ่งเป็นการสนับสนุนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหาขยะภายในชุมชน รายละเอียด>>

ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีประจำปี 2562 รายละเอียด>>

#ประชาสัมพันธ์ แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอนให้ #บริการแก่ประชาชนในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ รับแจ้งเหตุภัยพิบัติต่างๆหรือประสานให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เกิดในพื้นที่ตำบลแม่งอน รวมทั้งการให้ข้อมูลข่าวสารแก่นักท่องเที่ยวฯลฯ ตั้งแต่เวลา 08:30 น.- 16:30 น

1/08/62 ประกาศรับสมัครบุคคลเผื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน รายละเอียด>>

27/06/62 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียด

14/06/62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียด

24/06/62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) รายละเอียด

29/5/62 แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียด>>

13/08/62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการคลองส่งน้ำ คศล.หมู่ที่ 9 รายละเอียด >>

13/08/62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการคลองส่งน้ำ คศล.หมู่ที่ 2 รายละเอียด>>

13/08/62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คศล.หมู่ที่ 8 รายละเอียด>>

13/08/62 ราคากลางโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 บ้านแม่งอนขี้เหล็ก งบประมาณ 525,000 บาท รายละเอียด>>

13/08/62 ราคากลางโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 บ้านแม่งอนขี้เหล็ก งบประมาณ 858,800 บาท รายละเอียด>>

13/08/62 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด คศล.บ้านทุ่งหลุก รายละเอียด>>

13/08/62 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่งอนกลาง รายละเอียด>>

26/07/62 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่งอนกลาง รายละเอียด>>

26/07/62 ราคากลางโครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าจี้ รายละเอียด>>

26/07/62 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต บ้านห้วยลึก รายละเอียด>>

26/07/62 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่งอนสันติสุข รายละเอียด>>

26/07/62 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยาง รายละเอียด>>

26/07/62 ราคากลางโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่งอนขี้เหล็ก รายละเอียด>>

26/07/62 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด คศล. บ้านทุ่งหลุก รายละเอียด>>

26/7/62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คศล.หมู่ที่ 9 รายละเอียด>>

26/7/62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คศล.หมู่ที่ 8 รายละเอียด>>

26/7/92 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คศล. หมู่ที่ 14 บ้านแม่งอนสันติสุข รายละเอียด>>

8/7/62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คศล.หมู่ที่ 2 บ้านแม่งอนกลาง รายละเอียด>>

28/07/62 ราคากลางพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 รายละเอียด

28/07/62 ราคากลางก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 รายละเอียด

28/07/62 ราคากลางก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 รายละเอียด

28/07/62 ราคากลางก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 รายละเอียด

28/07/62 ราคากลางก่อสร้างถมดินไหล่ถนน หมู่ที่ 8 รายละเอียด

28/07/62 ราคากลางก่อสร้างราวกันตกเหล็ก หมู่ที่ 4 รายละเอียด

28/07/62 ราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 รายละเอียด

28/07/62 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 รายละเอียด

28/07/62 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 รายละเอียด

24/05/62 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยแม่งอน (แยก) หมู่ที่ 2 บ้านแม่งอนกลาง รายละเอียด>>

24/05/62 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะ หมู่ที่ 14 บ้านแม่งอนสันติสุข รายละเอียด>>

24/05/62 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยปง หมู่ที่ 15 บ้านใหม่ทุ่งเจริญ รายละเอียด>>

24/05/62 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกหน้าฝายหิน หมู่ที่ 15 บ้านใหม่ทุ่งเจริญ รายละเอียด>>

24/05/62 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะ หมู่ที่ 9 บ้านันมะกอกหวาน รายละเอียด>>

24/05/62 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกห้วยน้ำอุ่น หมู่ที่ 7บ้านทุ่งหลุก รายละเอียด>>

21/05/62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คศล.หมู่ที่11 รายละเอียด>>

21/05/65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คศล.หมู่ที่1 รายละเอียด>>

13/05/62 ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำ คศล.หมู่ที่4 รายละเอียด>>

23/04/62 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านห้วยห้อม รายละเอียด >>

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดคศล. หมู่ที่ 3 บ้านห้วยลึก รายละเอียด>>

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 10 บ้านทุ่งทอง รายละเอียด>>

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด คศล.หมูที่ 11 บ้านป่าจี้ รายละเอียด>>

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 11 บ้านป่าจี้ รายละเอียด>>

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยเข้าบ้านกวางหยี) รายละเอียด>>

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็ก(ซอยข้าบ้านอาเทิ่ง) รายละเอียด>>

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 รายละเอียด>>

5/04/62 1.ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คศล.หมู่ที่ 13 บ้านใหม่หลวง รายละเอียด

2.ประกาศราคาจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำ คศล.หมู่ที่ 4 บ้านแม่ขี้เหล็ก รายละเอียด

3.ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนน คศล.แบบไม่มีไหล่ทาง หมู่ที่ 15 บ้านใหม่ทุ่งเจริญ รายละเอียด

4.ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกั้นดิน คศล.หมุ๋ที่ 14 บ้านแม่งอนสันติสุข รายละเอียด

20/03/62 1.ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 รายละเอียด

2.โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก หมุ่ที่ 13 รายละเอียด

3.โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุ่ที่ 4 รายละเอียด

4.โครงการก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุ่ที่ 14 รายละเอียด

5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุ่ที่ 15 รายละเอียด

29/03/62 1.ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอลฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ที่9 รายละเอียด

2.ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอลฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่10 รายละเอียด

3.ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอลฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่11 รายละเอียด

4.ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอลฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่14 รายละเอียด

5.ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอลฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่15 รายละเอียด

14/03/2562 1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านห้วยห้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด>>

2.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้านหนองขวาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด>>

8/03/62 1.โครงการขุดลอกหน้าฝายและลำห้วยแม่งอน หมูที่ 7 รายละเอียด>>

2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 รายละเอียด>>

3.โครงการก่อสร้างพนังกั้นดิน คศล.หมูที่ 15 รายละเอียด>>

4.โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คศล.หมู่ที่ 15 รายละเอียด>>

5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 รายละเอียด>>

6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 6(1) รายละเอียด>>

27/02/62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.8 รายละเอียด>>

ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจร แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.8รายละเอียด>>

27/02/62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.1 รายละเอียด>>

ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจร แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม. 1 รายละเอียด>>

1/03/62 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 รายละเอียด>>

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 รายละเอียด>>

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 รายละเอียด>>

25/02/62 ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต คศล.ม.7 รายละเอียด>>

25/02/62 ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต คศล.ม.3 รายละเอียด>>

25/02/62 ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต คศล.ม.6 รายละเอียด>>

25/02/62 ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต คศล.ม.1 รายละเอียด>>

25/02/62 ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต คศล.ม.2 รายละเอียด>>

20/02/62ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รายละเอียด>>

ประกาศ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง รายละเอียด>>

29/01/62 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียด>>

24/01/62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ค รายละเอียด>>

21/01/62 ประกาศ เรื่องประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรพาราแอลฟัลท์ติกคอนกรีตฯ หมู่ที่ 5 รายละเอียด ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง รายละเอียด>>

21/01/62 ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียด>>

13/12/61ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คศล.ม.2 บ้านแม่งอนกลาง รายละเอียด>>

13/12/61ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คศล.ม.3 บ้านห้วยลึก รายละเอียด>>

13/12/61ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คศล.ม.7 บ้านทุ่งหลุก(1) รายละเอียด>>

13/12/61ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คศล.ม.7 บ้านทุ่งหลุก(2) รายละเอียด>>

13/12/61ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คศล.ม.15 บ้านใหม่หลวง รายละเอียด>>

2/01/62 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียด1 >>รายละเอียด 2

1/08/61 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียด>>

21/08/61 ประกาศราบชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รายละเอียด>>

27/08/61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ภาค ค) รายละเอียด>>

30/08/61 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียด>>

12/07/61 ประกาศ เรื่องกำหนด หลักเกณฑ์และอัตรา การเบิกจ่าย ค่าตอบแทน บุคคล หรือคณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบ การจัดซื้อจัดจ้างการบริหาร พัสดุภาครัฐ ของ อบต.แม่งอน รายละเอียด>>

28/02/61 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คศล.แบบมีฝาปิด คศล.หมู่ที่ 4 รายละเอียด>>

28/02/61 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมุ่ที่ 12 รายละเอียด>

28/02/61 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมุ่ที่ 9 รายละเอียด>

28/02/61 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมุ่ที่ 7 รายละเอียด>

28/02/61 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมุ่ที่ 6 รายละเอียด>

28/02/61 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมุ่ที่ 1 รายละเอียด>

28/02/61 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมุ่ที่ 15 รายละเอียด>

28/02/61 ประกาศราคากลางโครงการพนังกั้นดิน หมุ่ที่ 15 รายละเอียด>

28/02/61 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คศล.แบบมีฝาปิด คศล.หมู่ที่ 14 รายละเอียด>

28/02/61 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คศล.แบบมีฝาปิด คศล.หมู่ที่ 10 รายละเอียด>

28/02/61 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมุ่ที่ 8 รายละเอียด

28/02/61 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คศล.แบบมีฝาปิด คศล.หมู่ที่ 7 รายละเอียด>>

28/02/61 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คศล.แบบมีฝาปิด คศล.หมู่ที่ 7 รายละเอียด>

28/02/61 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คศล.แบบมีฝาปิด คศล.หมู่ที่ 1 รายละเอียด>>

28/02/61 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คศล.แบบมีฝาปิด คศล.หมู่ที่ 2 รายละเอียด>

28/02/61 ประกาศราคากลางโครงการ งานปะซ่อมผิวทางเดิม (SKIN PACTH) หมู่ที่ 5 รายละเอียด>

28/02/61 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมุ่ที่ 3 รายละเอียด >

28/02/61 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 บ้านยาง รายละเอียด

16/03/61 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัสต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 บ้านยางเชื่อม บ้านห้วยลึกหมุที่ 3 รายละเอียด>>

07/03/61 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ช่วงที่1) หมุ่ที่ 1 รายละเอียด

7/03/61 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมุ่ที่6 รายละเอียด >

7/03/61 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมุ่ที่9 รายละเอียด

7/03/61 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมุ่ที่12 รายละเอียด

7/03/61 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมุ่ที่12 รายละเอียด

21/03/61ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา รายละเอียด>>

21/03/61 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ที่ 2 รายละเอียด>>

27/03/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอลฟัลท์ติกคอนกรีต รายละเอียด>>

30/03/61 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน หมู่ที่ 9 บ้านสันมะกอกหวาน รายละเอียด

30/03/61 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คศล.หมู่ที่ 4 รายละเอียด

30/03/61 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คศล.หมู่ที่ 10 รายละเอียด

30/03/61 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คศล.หมู่ที่ 12 รายละเอียด

23/05/61 ประชาสัมพันธ์ประกาศคำโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย รายละเอียด>>

31/07/60 ประกาศราคากลาง

1.โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay หมู่ที่ 2 รายละเอียด>>

2.โครงการก่อสร้างถนนหมู่ที่ 5รายละเอียด

3.โครงการก่อสร้างถนนหมู่ที 8 รายละเอียด>>

4.โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 13 รายละเอียด>>

5.โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คศล.1ชั้น หมู่ที่ 14 รายละเอียด

2/08/60 ประกาศราคากลางโครงการ จ้างเหมาเครื่องจักรถางหญ้าและขุดร่องระบายน้ำ พื้นที่สนามกีฬา อบต.แม่งอน รายละเอียด>>

9/08/60 ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 3 ประเภทงานทาง 3 รายการ งานอาคาร 1 รายการ งานชลประทาน 1 รายการ รวมทั้งหมด 5 รายการ

จำนวน 1 โครงการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด>>

เอกสารแนบ รายละเอียด>>

16/08/60 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลข่าวสาร คศล.1 ชั้นรายละเอียด1>>

รายละเอียด 2

16/08/60 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างไหล่ทาง คศล.หมู่ที่ 1 บ้านห้วยห้อม รายละเอียด>>

16/08/60 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมหมู่ 15 บ้านใหม่ทุ่งเจริญ รายละเอียด>>

16/08/60 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อกระจกโค้งนูนพร้อมติดตั้ง จำนวน 45 จุด รายละเอียด>>

16/08/60 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อป้ายจราจรพร้อมติดตั้ง จำนวน 55 จุด รายละเอียด>>

21/06/60 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่15 รายละเอียด

21/06/60 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างไหล่ททางหมู่13 รายละเอียด

21/08/60 ประกาศราคากลางโครงการรางระบายน้ำหมู่10 รายละเอียด

21/08/60 ประกาศราคากลางโครงการสร้างถนนคอนกรีตหมู่7 รายละเอียด

21/08/60 ประกาศราคากลางโครงการสร้างถนนคอนกรีตหมู่6 รายละเอียด

21/08/60 ประกาศราคากลางโครงการสร้างถนนคอนกรีตหมู่ 5 รายละเอียด

21/08/60 ประกาศราคากลางโครงการรางระบายน้ำหมู่ 4 รายละเอียด

21/08/60 ประกาศราคากลางรางระบายน้ำหมู่3 รายละเอียด

21/08/60 ประกาศราคากลางลานหมู่ 1 รายละเอียด

22/08/60 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ม.1 รายละเอียด>>

22/08/60 ประกาศราคากลางการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คศล.ม.2 รายละเอียด>>

22/08/60 ประกาศราคากลางการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คศล.ม.2 รายละเอียด>>

22/08/60 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คศล.ม.4 รายละเอียด

22/08/60 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คศล.ม.5 รายละเอียด>>

22/08/60 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 9 โครงการ รายละเอียด>>

29/08/60 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานทาง 4 รายการ งานชลประทาน 2 รายการ รวม 6 รายการ จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล้กทรอนิกส์ รายละเอียด>>

อ่านต่อ>>2 3 4 5 6


หนังสือพิมพ์
1 เดลินิวส์
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

เว็บในจังหวัดใหม่

เว็บไซด์ อบต.ในพื้นที่

ดูทีวี
  1  TPBS
  1  NBT