6869
009

  789  วิสัยทัศน

  789   แหล่งท่องเที่ยว

 

อุณหภูมิขณะนี้


รวมลิงค์
 
124
121
123
122
125
126
127
128
129
130
131
132
133

 

 

 

 

 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ "องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน" อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  

 • บัญชีจัดคนลงสู่ตำแหน่ง
 • แผนอัตรากำลัง-๓-ปี-พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐-ฉบับปรับปรุงตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่-ระบบแท่ง
 • ภาระค่าใช้จ่าย-59
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี 61-63
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี 61-63 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี 61-63 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2


 •  


  นายชาญวิทย์ เตียวกุล
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน


  หนังสือพิมพ์
  1 เดลินิวส์
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1

  เว็บในจังหวัดใหม่

  ดูทีวี
    1  TPBS
    1  NBT  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50320 โทร. 053-346-296