6869
009

  789  วิสัยทัศน
  789  เว็บบอร์ด

  789  แหล่งท่องเที่ยว,ที่พัก

  789  แบบฟอร์มต่างๆ


อุณหภูมิขณะนี้

รวมลิงค์
 
124
121
123
122
125
126
127
128
129
130
131
132
133

 

 

 

 

 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ "องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน" อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน โดย นายชาญวิทย์ เตียวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้มอบหมายให้ นายวิรุฬห์ สกุลพันธ์ Viroon Sagoonpan รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นำข้าราชการ สังกัดกองช่าง เข้าร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ อาคารมงคล ศาลเจ้าฝาง ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
Google

88

นายชาญวิทย์ เตียวกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน


หนังสือพิมพ์
1 เดลินิวส์
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

เว็บในจังหวัดใหม่

ดูทีวี
  1  TPBS
  1  NBTองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50320 โทร.
061-231-5502