6869
009

  789  วิสัยทัศน
  789   ภาพกิจกรรม

  789   แหล่งท่องเที่ยว

 

อุณหภูมิขณะนี้


รวมลิงค์
 
124
121
123
122
125
126
127
128
129
130
131
132
133

 

 

 

 

 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ "องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน" อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  

 • ประกาศสรุปการจัดซื้อจัดจ้างมค.-ก.ค59
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมค.59
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกพ.59
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมี.ค59
 • สรุปการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพ.ค59
 • สรุปการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนเม.ย 59
 • สรุปการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมิ.ย59
 • สรุปการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนก.ค59
 • สรุปการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนส.ค59
 • สรุปการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนตุลา 60-กันยา 61
 • สรุปการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนตุลา61
 • สรุปการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤศจิกายน61
 • สรุปการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนธันวาคม61
 • สรุปการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมกราคม62
 • ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้าง(ไตรมาสที่ 2 ) ระหว่างเดือน มกราคม62-มีนาคม62
 • สรุปการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส4 2562
 • ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯประจำไตรมาสที่ ๑
 •  

   



   


  นายชาญวิทย์ เตียวกุล
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน


  หนังสือพิมพ์
  1 เดลินิวส์
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1

  เว็บในจังหวัดใหม่

  ดูทีวี
    1  TPBS
    1  NBT



  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50320 โทร. 053-346296