6869
009

  789  วิสัยทัศน
  789   ภาพกิจกรรม

  789   แหล่งท่องเที่ยว

 

อุณหภูมิขณะนี้


รวมลิงค์
 
124
121
123
122
125
126
127
128
129
130
131
132
133

 

 

 

 

 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ "องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน" อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  

 • ประกาศสรุปการจัดซื้อจัดจ้างมค.-ก.ค59
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมค.59
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกพ.59
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมี.ค59
 • สรุปการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพ.ค59
 • สรุปการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนเม.ย 59
 • สรุปการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมิ.ย59
 • สรุปการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนก.ค59
 • สรุปการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนส.ค59
 • สรุปการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนตุลา 60-กันยา 61
 • สรุปการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนตุลา61
 • สรุปการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤศจิกายน61
 • สรุปการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนธันวาคม61
 • สรุปการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมกราคม62
 • ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้าง(ไตรมาสที่ 1 ) ระหว่างเดือน (ตุลาคม62-ธันวาคม62)
 • ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้าง(ไตรมาสที่ 2 ) ระหว่างเดือน (มกราคม62-มีนาคม62)
 • สรุปการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส4 2562
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค 63-มี.ค63)
 • ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้าง(ไตรมาสที่ 3 ) ระหว่างเดือน (เมษายน-มิถุนายน63)
 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาส4 (ก.ค 63 -ก.ย 63)
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯประจำไตรมาสที่ ๑ (รอบ ต.ค63-ธ.ค 63)
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาส 2 (รอบ ม.ค-มี.ค64)
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาส 3 (รอบเม.ย64-มิ.ย64)
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาส 4 (รอบ ก.ค64-ก.ย64)
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาส 1(เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2564)
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่2(เดือน ม.ค65-มีนา65)
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่3 (เดือนเมษายน -ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2565)
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่4 (เดือนกรกฏาคม-เดือนกันยายน พ.ศ.2565)
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่1 (เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม พ.ศ.2565)
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่2(มกราคม-มีนาคมพ.ศ.2566)
 •     
  1 เดลินิวส์
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1

  เว็บในจังหวัดใหม่

  ดูทีวี
    1  TPBS
    1  NBT