6869
009

  789  วิสัยทัศน
  789   ภาพกิจกรรม

  789   แหล่งท่องเที่ยว

 

อุณหภูมิขณะนี้


รวมลิงค์
 
124
121
123
122
125
126
127
128
129
130
131
132
133

 

 

 

 

 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ "องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน" อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  

LINE ID : กองคลัง อบต.แม่งอน

LINE สำหรับบุคคลภายนอก ใช้ในการติดต่อสอบถาม ขอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่

หาก ไม่มี การตอบกลับใดๆ ภายใน 1 วันทำการ กรุณาติดต่อ : 097-921-0554 (งานภาษี)

การชำระเงิน ออนไลน์ผ่านระบบพร้อมเพย์

การส่งเอกสารหลักฐานต่างๆองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอนจะรับเรื่อง ทาง LINE ของ อปท.เท่านั้น

และ LINE ของผู้ขอ รับบริการ ต้องได้รับการยืนยัน ตัวตนผ่าน หมายเลข โทรศัพท์เท่า นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน

 Google


หนังสือพิมพ์
1 เดลินิวส์
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

เว็บในจังหวัดใหม่

ดูทีวี
  1  TPBS
  1  NBTองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50320